riskienhallintasuunnitelma

31.12.2020

SANGINJOEN VESIOSUUSKUNNAN TALOUSVEDEN RISKIENHALLINTASUUNNITELMA, WSP


Yhteenveto riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista
Riskienhallintasuunnitelma on talousveden laatuun liittyvien riskien systemaattinen
hallintakonsepti. Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi sekä riskien hallintakeinojen ja niiden seurantamenetelmien määrittäminen, että käyttöönotto alkaa
pohjavesialueen vedenmuodostusalueelta loppuen kuluttajille toimitettavaan
talousveteen. Sanginjoen Vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelma on tehty vuonna 2019. Riskien arvioinnin perusteella valvotaan harvennetusti seuraavia muuttujia. Kyseisiä muuttujia on seurattu aikaisemmin pitkällä aikavälillä, eikä niissä ole ollut havaittavissa vaihtelua pitkälläkään aikavälillä.

akryyliamidi, epikloorihydriini, vinyylikloridi,
bromaatti, trihalometaanit, torjunta-aineet, radioaktiivisuus (tritium ja viitteellinen kokonaisannos), Uraani tutkitaan jaksottaisesti 5. vuoden välein.
Jatkuvasta valvonnasta:

alumiini, nitriitti, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens.

Seuraavat muuttujat tutkitaan 5 vuoden välein:

-antimoni, bentseeni, Bentso(a)byreeni, boori, bormaatti vedestä, jota ei ole otsonoitu, syanidit, seleeni, 1,2 dikloorietaani, tetrakloorieteeni, trikloorieteeni, polysykliset aromaattiset hiilivedyt, kloorifenolit ja uraani.

Riskienarviointia ja toimenpideohjelmaa päivitetään tarvittaessa, niin että se pysyy ajan tasalla.

Terveysviranomainen on hyväksynyt sekä riskienhallintasuunnitelman 2019 ja Talousveden valvontatutkimusohjleman vuosille 2020-2024. 

06.06.2024vuodon korjaus
21.05.2024Osuuskuntakokous 2024
03.01.2024tiedote
03.01.2024vesinäyte tulos
16.05.2023Osuuskuntakokous
25.03.2023vesivuoto
12.12.2022vesikatko
31.05.2022vesivuoto
31.12.2020vesinäytteen tutkimustulokset marraskuu 2020 ja toukokuu 2021
31.12.2020riskienhallintasuunnitelma

Siirry arkistoon »