riskienhallintasuunnitelma

31.12.2020

SANGINJOEN VESIOSUUSKUNNAN TALOUSVEDEN RISKIENHALLINTASUUNNITELMA, WSP


Yhteenveto riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista
Riskienhallintasuunnitelma on talousveden laatuun liittyvien riskien systemaattinen
hallintakonsepti. Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi sekä riskien hallintakeinojen ja niiden seurantamenetelmien määrittäminen, että käyttöönotto alkaa
pohjavesialueen vedenmuodostusalueelta loppuen kuluttajille toimitettavaan
talousveteen. Sanginjoen Vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelma on tehty vuonna 2019. Riskien arvioinnin perusteella valvotaan harvennetusti seuraavia muuttujia. Kyseisiä muuttujia on seurattu aikaisemmin pitkällä aikavälillä, eikä niissä ole ollut havaittavissa vaihtelua pitkälläkään aikavälillä.

akryyliamidi, epikloorihydriini, vinyylikloridi,
bromaatti, trihalometaanit, torjunta-aineet, radioaktiivisuus (tritium ja viitteellinen kokonaisannos), Uraani tutkitaan jaksottaisesti 5. vuoden välein.
Jatkuvasta valvonnasta:

alumiini, nitriitti, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens.

Seuraavat muuttujat tutkitaan 5 vuoden välein:

-antimoni, bentseeni, Bentso(a)byreeni, boori, bormaatti vedestä, jota ei ole otsonoitu, syanidit, seleeni, 1,2 dikloorietaani, tetrakloorieteeni, trikloorieteeni, polysykliset aromaattiset hiilivedyt, kloorifenolit ja uraani.

Riskienarviointia ja toimenpideohjelmaa päivitetään tarvittaessa, niin että se pysyy ajan tasalla.

Terveysviranomainen on hyväksynyt sekä riskienhallintasuunnitelman 2019 ja Talousveden valvontatutkimusohjleman vuosille 2020-2024. 

16.05.2023Osuuskuntakokous
25.03.2023vesivuoto
12.12.2022vesikatko
31.05.2022vesivuoto
31.12.2020vesinäytteen tutkimustulokset marraskuu 2020 ja toukokuu 2021
31.12.2020riskienhallintasuunnitelma
05.08.2020Osuuskuntakokous
13.06.2020Vedenjakeluhäiriöitä Vesiosuuskunnan alueella
13.04.2020Koronaepidemian vaikutus Sanginjoen vesiosuuskuntaan
28.10.2019Vedenjakelukatkos 30.10.2019
10.05.2019Osuuskuntakokous 2019
13.03.2019Vesinäytteentutkimustulokset marraskuu 2018
13.03.2019Vedenjakelukatkos 13.3.2019
04.05.2018Osuuskuntakokous 2018
29.12.2017vedenjakelussa häiriötä 29.12.2017
15.09.2017Veden tutkimustulos elokuu 2017
24.05.2017Tilinpäätöstiedot
15.05.2017Osuuskuntakokous 2017
12.09.2016Veden tutkimustulos elokuu 2016
28.12.2015Vesimaksut vuodelle 2016
28.12.2015vedenjakelun käyttökatko 19.12.2015
13.11.2015Vesivuoto 12.11.2015
13.05.2015Tilinpäätös
10.04.2015Viimeisimmät veden tutkimustulokset